Poplatek za odvoz odpadu 2017Datum konání:
30.6.2017

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2017 je ve výši 450,- Kč/osoba/rok. Občané mohou uvedený poplatek uhradit v hotovosti na úřadě městyse Kralice n/H nebo na účet u KB Prostějov č.ú. 4525701/0100, variabilní symbol = číslo popisné. Poplatek hradí také majitelé nemovitosti, ve které není hlášena k pobytu žádá fyzická osoba a to ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu. Poplatek je splatný do 30.6.2017.