Drobečková navigace

Úvodní stránka > Přehled spolků a klubů > TJ Sokol > Historie a současnost Sokola Kralice na Hané

Historie a současnost Sokola Kralice na Hané

Slet 2006

Již od roku 1862, Kdy Sokol zásluhou Dr. Miroslava Tyrše vznikl, pronikla myšlenka sokolská nejen do měst, ale i malých vesnic. Sokol byl vždy spolkem státotvorným, vychovávajícím člověka po stránce mravní, tělesné i charakterové.

Snad proto se kraličtí občané, po vzoru a shlédnutí cvičení v Prostějově u příležitosti otevření sokolovny, rozhodli, v čele s Jaroslavem Smýkalem, Jaroslavem Linderem a Stanislavem Dokoupilem, založit Tělocvičnou jednotu Sokol v Kralicích na Hané. Toto se uskutečnilo na schůzi s župním náčelníkem Josefem Francem. Na základě stanov ze dne 30.11.1911, bylo všemi přítomnými odsouhlaseno založení jednoty.

Po krátké době sehráli nadšenci první ochotnické divadlo a také byla uspořádána hudebně-zpěvní akademie. Cvičilo se v sále obecní radnice a posléze v dřevěné boudě v lázních paní Stužkové.

Cvičení nebylo přerušeno ani v době 1. světové války zásluhou obětavého a neúnavného bratra Tomana. Po vyhlášení samostatnosti Československé republiky započala pozoruhodná činnost tělocvičná i vzdělávací. Sokol kralický čestně obstál v prvních letech činnosti tělocvičné, kulturní a také vlastenecké.

V roce 1925 se sokolům podařil šťastný nákup části budovy kralického zámku od vrbáteckého cukrovaru. Slavnostní otevření proběhlo v rozmezí třech dnů 24.5.1925 tělocvičnou akademií, 31.5 bylo sehráno divadlo Psohlavci a 1.6 odpoledním koncertem.

Od této doby do dneška Sokol zažil krásné i krušné chvilky. V dnešní moderní době se klade důraz na základní tělesnou výchovu, budování fungujícího areálu a propagaci spolku.

V roce 1999 Se započalo s budováním venkovního sportovního areálu. Tato akce byla zahájena výstavbou hřiště na Tenis. Spodní část parku se k tomuto účelu výborně hodila. Takto to vypadalo v průběhu stavby: Hlavním sponzorem byl pan Jan Přidal. Stavba pokračovala výstavbou asfaltové plochy, která se používá na trénink nohejbalu, na malou kopanou, košíkovou, kluziště a různé další sportovní akce. Každoročně se pořádají Dětské šibřinky. Je to již mnohaletá tradice, z které mají radost velcí i malí. Na maskách je vidět zručnost a vtip jak maminek dětí, tak dovednost a preciznost přípravy masek pro dospělé. Na tyto akce je vždy vzorně vyzdobena sokolovna. Poslední léta tuto výzdobu připravoval bratr starosty sokola Metoděj Sedláček za spoluúčasti členů. Hlavním programem výchovy mládeže je sokolská všestrannost. Účastníme se každoročně závodů připravovaných prostějovskou župou. První měření sil je v plavání, následuje gymnastka se šplhem, zálesácký závod a královna sportu atletika. Soutěží se podle kategorií na sportovištích po celém okrese. Těchto soutěží se každoročně účastníme s těmi nejlepšími. Dokladem této činnosti je schůzová místnost vyzdobená spoustou diplomů. Mezinárodní den dětí je zde důkladně připravován hlavně pro ty nejmenší. Spousta soutěží, jak vědomostních tak sportovních. Příprava těchto akcí zabere spoustu času hlavně členům výboru. Po soutěžích bývá pro děti připravena sladká odměna a následuje diskotéka. Malé i velké děti se zde dosytosti vydovádějí. Nepsanou povinností členů sokola se stala pravidelná účast na sokolských sletech, toto platilo i v době, kdy slety nahradila spartakiáda. Nacvičení skladby není vždy jednoduché, jak by se zdálo. Ale píle a vytrvalost vždy dojde úspěchu. Ženy již tradičně Kralice reprezentují i na tom hlavním velkém sletě v Praze. Maminky s dětmi cvičili také pravidelně. Jejich vystoupené vždy má velký úspěch. V loňském roce 2006 se do práce pustili i naši muži. Se skladbou měli úspěch a letos pojedou Kralice reprezentovat na Světovou gymna-estrádu do rakouského Dornbirnu. Koncem dubna je velká akce na ukončení úklidu po zimě. Pálit čarodějnice se zavedlo i u nás v Kralicích. Je to první venkovní šou na jaře. Účast bývá obrovská, čarodějnic máme vždy dost.

Každou středu, již delší dobu probíhá cvičení mladších žákyň a aerobik. Naše cvičitelky, Dáša Krejčí a Věra Doleželová, jsou pro cvičení zapálena. Čtvrtky má Alena Sklenářová vyhrazeny na cvičení rodičů a dětí, po nich cvičí ženy v čele s Ivanou Rozehnalovou. Kdo si rád zacvičí je vždy vítán.

Členská základna má celkem 116 cvičenců. Z toho 12 žáků, 25 žákyň, 21 mužů a 58 žen. Není to moc, ale ani málo. Tyršova myšlenka žije dál.