Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu SO Prostějov-venkov 2021-2024

Rozpočet městyse Kralice n/H na rok 2018

Střednědobý plán MŠ a ŠJ Kralice 

Rozpočet Svazku obcí Prostějov-venkov na rok 2018

Návrh rozpočtu městyse Kralice na Hané na rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Kralice na Hané 1-10/2017

Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2021

Rozpočet městyse Kralice na Hané na rok 2017 

Rozpočet městyse Kralice na Hané na rok 2016

Rozpočet městyse Kralice na Hané na rok 2015

Rozpočet městyse Kralice na Hané na rok 2014

Rozpočet městyse Kralice na Hané na rok 2013

Rozpočet městyse Kralice na Hané na rok 2012

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2010

Historie

rozpočet na rok 2009

Rozpočet roku 2008

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy 9.940.000,-

 

Nedaňové příjmy 1.280.000,-

 

Kapitálové příjmy 0

 

Dotace 280.000,-

 

Financování 500.000,-

 

Celkem 12.000.000,-

 

Výdaje                                                                            

       Plán          

Skutečnost

Provozní výdaje  

 

- školství 1.825.000,-

 

- kultura 534.000,-

 

- místní hospodářství 2.518.000,-

 

- státní správa a samospráva 2.436.000,-  
- ostatní 1.677.000,-

 

Rezerva  

 

Kapitálové výdaje 3.010.000,-

 

Financování  

 

Celkem 12.000.000,-

 

Rozpočet roku 2005

Příjmy                                                                            

       Plán          Skutečnost
Daňové příjmy  

8.704.000,00 Kč

Nedaňové příjmy  

1.160.000,00 Kč

Kapitálové příjmy  

-

Dotace  

286.000,00 Kč

Financování  

1.000.000,00 Kč

Celkem  

11.150.000,00 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje  

 

- školství  

3.027.000,00 Kč

- kultura  

381.000,00 Kč

- místní hospodářství  

5.894.000,00 Kč

- státní správa a samospráva  

1.848.000,00 Kč

- ostatní  

------------------------

Rezerva  

------------------------

Kapitálové výdaje  

------------------------

Financování  

1.000.000,00 Kč

Celkem  

11.150.000,00 Kč