Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Kamenictví Louha
29 30
Přerušení dodávky el. energie
31 1
Moravské divadlo Olomouc - program září 2023
2
Plumlovský drak 2023
Letní kino - 2.9.2023
Kralický gulášfest 2023
Velkoobjemový odpad - zrušený sběr 2.9.2023
3
Agent 158 - zakončení léta
4
Výluka Olomouc - Nezamyslice 4.9. - 13.9.2023
Úplná uzavírka - přejezd Vrbátky
5
Úplná uzavírka - přejezd Vrbátky
6
Úplná uzavírka - přejezd Vrbátky
7
Úplná uzavírka - přejezd Vrbátky
8
Úplná uzavírka - přejezd Vrbátky
9
Svoz nebezpečného odpadu 9.9.2023
Zrušen sběr velkoobjemového odpadu 9.9.2023
Moštování jablek - Čehovice
Oznámení o aplikaci přípravku na hubení hlodavců
10
11
Odečet vodoměrů - Kraličky
12 13 14 15 16
Ukliďme Kralice, ukliďme Česko 16.9.2023
Guláš (sranda) fest 2023
17
18 19
Den otevřených dveří - Charita Prostějov
20
Vypnutí elektrické energie - Háj
21 22
Kamenictví Nečesal 22.9.2023
23
ZD Kokory - 23.9.2023
24
Bazárek dětského oblečení, zboží a hraček
25 26 27 28
Floria PODZIM 2023 - výstaviště Kroměříž
29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Městys > Historie > Místní části

Místní části

Kraličky

Kraličky je malá vesnice, část městyse Kralice na Hané v okrese Prostějov. Nachází se asi 2,5 km na sever od Kralic na Hané. Prochází tudy železniční trať Nezamyslice - Olomouc. V roce 2009 zde bylo evidováno 38 adres. Kraličky – stav k 31. 12. 2018 - 102 občanů.

Kraličky leží v katastrálním území Kralice na Hané o výměře 10,36 km2.

Háj

Háj – Jan Lucemburský v roce 1316 povýšil Kralice na městečko a zároveň jim dal významná privilegia – právo várečné a právo tržní. V této době měly Kralice také právo mílové. Ve 14. století jsou mezi majiteli městečka uváděni markrabata Jindřich ml. z Lipé, Jan Jindřich a jeho synové Prokop a Jošt. Velkým příznivcem Kralic byl markrabě Jošt, který jim listinou z 8.12.1375 daroval les zvaný Háj a v roce 1387 jim daroval právo odúmrtí (tj. právo dáno poddaným svobodně odkazovat majetek jiným než přirozeným dědicům) . V současné době se v okolí Háje nachází průmyslová zóna Prostějova. V současné době bydlí v Háji 35 občanů.

Kralice na Hané

Kralice na Hané jsou velmi starou obcí a byly osídleny už dlouho před 13 stoletím. Právem se můžeme domnívat, že už hodně dlouho před prvními zmínkami. Poprvé se Kralice připomínají v roce 1225 (780 let). Když jsem nahlédl do učebnic českých dějin, zjistil jsem, že v roce 1225 vznikla první písemná zmínka o Kralicích, kde panoval v Čechách a na Moravě kníže z rodu Přemyslovců a jmenoval se Přemysl Otakar I. Velice důležitým historickým faktem je rok 1316, kdy český král Jan Lucemburský propůjčil Kralické obci v roce 1316 vlastní zákony a určil její obecní dávky pro zemská knížata. Stanovit platy z lánů, mlýna, 8 chalup, 6 masných krámů, pekařství, kovářství, též valek, zahrad a rychty. Kralice tedy již měly mílové právo. Od počátku 15 století držely Kralice zástavou páni z Boskovice, v polovině tohoto století zastavil král Jiří z Poděbrad kralické panství za 1600 uherských zlatých Žofii z Kunštátu a jejímu manželovi Janu z Cimburka. V 16 století Kralice spravovali pánové z Pernštejna téměř do konce 16 století. v 17 století přechází kralické a tovačovské panství do hraběcího rodu Salm-Neuburgů a počátkem 18 století je kralické panství prodáno za 142.000 rýnských zlatých svobodnému panu z Rotanu a koncem tohoto století přechází kralické panství pod rod Sam-Sailernů - který byl posledním feudálním majitelem. Od tohoto bylo odvozen název pro osadu Sailerov - dnešní Kraličky.
Mezi nejvýznamnější stavby, které v obci vyrůstaly patří - zámek - kde dnešní budova stojí na bývalé tvrzi a datuje se od roku 1637. V roce 1719 při požáru městečka vyhořel a tehdejší majitelé panství Seilernové postavili pozdně barokní zámek, který příštích 100 let využívali jako letní sídlo. Začátkem 20 století převzala obec formou nuceného převzetí mimo jiné i zámek. Po roce zámek vykupuje Rolnický cukrovar Vrbátky a od roku 1921 byl opět prodán a to třem majitelům. Pravé křídlo koupil pekař Bedřich Strouhal, střed zámku patřil Rolnické záložně, levé křídlo převzal Sokol a přestavěl jej na sokolovnu. Rolnická záložna si zřídila v prvním patře kancelář, ostatní místnosti pronajala k bydlení a v přízemí byly obchody konzumního družstva Budoucnost Antonína Pavelky.

Po vládní krizi a likvidaci soukromých živností převzaly družstvo Budoucnost a Jednota obchody v přízemí zámku. Pravé křídlo bylo prodáno do soukromého vlastnictví. Střed zámku, jehož majitelem je obec, byl v roce 1994 zrekonstruován na 9 bytů, z toho 3 byty byly uvolněny pro rodiny uprchlíků z bývalého SSSR a Jugoslávie. Tyto rodiny zde žijí dodnes. Necitlivým přístupem totalitního režimu došlo k devastaci kulturní památky a z těchto důvodů také zámek v Kralicích nebyl zařazen do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR a není tedy památkově chráněn.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z let 1790 - 1793. Původní, snad románský, který byl postaven u renesanční věže z roku 1578. Kostel poprvé vyhořel v roce 1589 a podruhé v roce 1719. Stavba nebyla provedena příliš kvalitně, proto kostel v roce 1873 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Kostel je zapsán v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, je tedy památkově chráněn dodnes. Budova fary pochází z roku 1733 a je jedna ze staveb, která není chráněna státem, ačkoliv by si to zasloužila. Opět novodobé úpravy od roku 1912 - 1945 uškodily celkovému výrazu budovy. Hřbitovní kaple sv. kříže, kaple sv. Víta, kaple Jana Nepomuckého v Kraličkách, Boží muka nad hliníkem ve Vitonicích, sousoší sv. Jana Nepomuckého, které stojí mezi zámkem a kostelem, sochy sv. Pavla a Petra, které stojí před portálem kostela, socha archanděla Michale a Rafaela stojí u bočního vchodu do kostela, a sochy před základní školou - socha sv. Anny, sv. Antonína Paduánského, sv. Josefa a sv. Judy Tadeáše, kříž před kostelem, kříž před kapličkou ve Vitonicích, kříž u cesty k Biskupicích jsou státem chráněné kulturním památky.

Samozřejmě bych nemohl opomenout zájmové a neziskové organizace v naší obci. Mezi ně patří Folklorní soubor Klas, Sbor dobrovolných hasičů, Tělocvičná jednota Sokol, Fotbalový klub FC Kralice a Chrámový pěvecký sbor Kralice na Hané.
V naší obci je velké množství firem a soukromých podnikatelů. Provozuje se převážně zemědělská výroba, kovovýroba, obchodní činnosti, doprava, dřevovýroba, stravování a další služby pro veřejnost.

O zábavu v obci se starají všechny spolky, včetně obecního úřadu. Mezi pravidelné akce patří pořádání prezentačních plesů a Šibřinek. S jarem se rozběhnou fotbalová utkání mužů, dorostu a žáků FC Kralice na Hané a pravidelné soutěže hasičů o pohár starosty, včetně soutěží v okresní lize.

Hanácký soubor písní a tanců Klas Kralice na Hané pravidelně zajišťuje kulturní vystoupení včetně hostů na Kralických klebetech a adventním posezení. Chrámový sbor se zúčastňuje v místním kostele velikonočních, hodových a vánočních vystoupení.

Tělocvičná jednota Sokol Kralice na Hané pravidelně nacvičuje na sokolský slet, ženy se zúčastní cvičení v Praze, ale také v dalších městech i na Slovensku.

Obec o zábavu se pravidelně stará ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti - pravidelné vítání občánků, beseda s důchodci, návštěvy občanů při životních jubileích. Také zajišťuje hodové slavnosti, kde se zúčastní mnoho občanů nejen z naší obce, ale také z blízkého okolí.