Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31
Nabídka práce - HANÁ s.r.o. Hrubčice
1 2
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - DGPack s.r.o. Kralický Háj
3 4
Holánek - prodej vína 4.6.
5 6
7 8 9 10 11
Výlukový jízdní řád Nezamyslice/Prostějov
12
Vitonické hody
13
14 15
Upozornění
16
Upozornění
17
Upozornění
18
Upozornění
Přesunutí svozu bioodpadu na pátek 18.6.2021
19
Upozornění
Uzavírka silnice
Letní kino 19.6.2021
Uzavírka mezi kruhovými objezdy v ulicích Kojetínská a Dolní
20
Upozornění
Uzavírka silnice
Uzavírka mezi kruhovými objezdy v ulicích Kojetínská a Dolní
21 22 23 24
Jízda králů na Hané
25
Jízda králů na Hané
26
Jízda králů na Hané
27
Jízda králů na Hané
28
Jízda králů na Hané
Výluka Olomouc/Nezamyslice
29
Jízda králů na Hané
Výluka Olomouc/Nezamyslice
30
Jízda králů na Hané
Výluka Olomouc/Nezamyslice
1
Jízda králů na Hané
Výluka Olomouc/Nezamyslice
2
Jízda králů na Hané
Výluka Olomouc/Nezamyslice
3
Jízda králů na Hané
Výluka Olomouc/Nezamyslice
4
Jízda králů na Hané

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Městys > Historie > Místní části

Místní části

Kraličky

Kraličky je malá vesnice, část městyse Kralice na Hané v okrese Prostějov. Nachází se asi 2,5 km na sever od Kralic na Hané. Prochází tudy železniční trať Nezamyslice - Olomouc. V roce 2009 zde bylo evidováno 38 adres. Kraličky – stav k 31. 12. 2018 - 102 občanů.

Kraličky leží v katastrálním území Kralice na Hané o výměře 10,36 km2.

Háj

Háj – Jan Lucemburský v roce 1316 povýšil Kralice na městečko a zároveň jim dal významná privilegia – právo várečné a právo tržní. V této době měly Kralice také právo mílové. Ve 14. století jsou mezi majiteli městečka uváděni markrabata Jindřich ml. z Lipé, Jan Jindřich a jeho synové Prokop a Jošt. Velkým příznivcem Kralic byl markrabě Jošt, který jim listinou z 8.12.1375 daroval les zvaný Háj a v roce 1387 jim daroval právo odúmrtí (tj. právo dáno poddaným svobodně odkazovat majetek jiným než přirozeným dědicům) . V současné době se v okolí Háje nachází průmyslová zóna Prostějova. V současné době bydlí v Háji 35 občanů.

Kralice na Hané

Kralice na Hané jsou velmi starou obcí a byly osídleny už dlouho před 13 stoletím. Právem se můžeme domnívat, že už hodně dlouho před prvními zmínkami. Poprvé se Kralice připomínají v roce 1225 (780 let). Když jsem nahlédl do učebnic českých dějin, zjistil jsem, že v roce 1225 vznikla první písemná zmínka o Kralicích, kde panoval v Čechách a na Moravě kníže z rodu Přemyslovců a jmenoval se Přemysl Otakar I. Velice důležitým historickým faktem je rok 1316, kdy český král Jan Lucemburský propůjčil Kralické obci v roce 1316 vlastní zákony a určil její obecní dávky pro zemská knížata. Stanovit platy z lánů, mlýna, 8 chalup, 6 masných krámů, pekařství, kovářství, též valek, zahrad a rychty. Kralice tedy již měly mílové právo. Od počátku 15 století držely Kralice zástavou páni z Boskovice, v polovině tohoto století zastavil král Jiří z Poděbrad kralické panství za 1600 uherských zlatých Žofii z Kunštátu a jejímu manželovi Janu z Cimburka. V 16 století Kralice spravovali pánové z Pernštejna téměř do konce 16 století. v 17 století přechází kralické a tovačovské panství do hraběcího rodu Salm-Neuburgů a počátkem 18 století je kralické panství prodáno za 142.000 rýnských zlatých svobodnému panu z Rotanu a koncem tohoto století přechází kralické panství pod rod Sam-Sailernů - který byl posledním feudálním majitelem. Od tohoto bylo odvozen název pro osadu Sailerov - dnešní Kraličky.
Mezi nejvýznamnější stavby, které v obci vyrůstaly patří - zámek - kde dnešní budova stojí na bývalé tvrzi a datuje se od roku 1637. V roce 1719 při požáru městečka vyhořel a tehdejší majitelé panství Seilernové postavili pozdně barokní zámek, který příštích 100 let využívali jako letní sídlo. Začátkem 20 století převzala obec formou nuceného převzetí mimo jiné i zámek. Po roce zámek vykupuje Rolnický cukrovar Vrbátky a od roku 1921 byl opět prodán a to třem majitelům. Pravé křídlo koupil pekař Bedřich Strouhal, střed zámku patřil Rolnické záložně, levé křídlo převzal Sokol a přestavěl jej na sokolovnu. Rolnická záložna si zřídila v prvním patře kancelář, ostatní místnosti pronajala k bydlení a v přízemí byly obchody konzumního družstva Budoucnost Antonína Pavelky.

Po vládní krizi a likvidaci soukromých živností převzaly družstvo Budoucnost a Jednota obchody v přízemí zámku. Pravé křídlo bylo prodáno do soukromého vlastnictví. Střed zámku, jehož majitelem je obec, byl v roce 1994 zrekonstruován na 9 bytů, z toho 3 byty byly uvolněny pro rodiny uprchlíků z bývalého SSSR a Jugoslávie. Tyto rodiny zde žijí dodnes. Necitlivým přístupem totalitního režimu došlo k devastaci kulturní památky a z těchto důvodů také zámek v Kralicích nebyl zařazen do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR a není tedy památkově chráněn.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z let 1790 - 1793. Původní, snad románský, který byl postaven u renesanční věže z roku 1578. Kostel poprvé vyhořel v roce 1589 a podruhé v roce 1719. Stavba nebyla provedena příliš kvalitně, proto kostel v roce 1873 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Kostel je zapsán v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, je tedy památkově chráněn dodnes. Budova fary pochází z roku 1733 a je jedna ze staveb, která není chráněna státem, ačkoliv by si to zasloužila. Opět novodobé úpravy od roku 1912 - 1945 uškodily celkovému výrazu budovy. Hřbitovní kaple sv. kříže, kaple sv. Víta, kaple Jana Nepomuckého v Kraličkách, Boží muka nad hliníkem ve Vitonicích, sousoší sv. Jana Nepomuckého, které stojí mezi zámkem a kostelem, sochy sv. Pavla a Petra, které stojí před portálem kostela, socha archanděla Michale a Rafaela stojí u bočního vchodu do kostela, a sochy před základní školou - socha sv. Anny, sv. Antonína Paduánského, sv. Josefa a sv. Judy Tadeáše, kříž před kostelem, kříž před kapličkou ve Vitonicích, kříž u cesty k Biskupicích jsou státem chráněné kulturním památky.

Samozřejmě bych nemohl opomenout zájmové a neziskové organizace v naší obci. Mezi ně patří Folklorní soubor Klas, Sbor dobrovolných hasičů, Tělocvičná jednota Sokol, Fotbalový klub FC Kralice a Chrámový pěvecký sbor Kralice na Hané.
V naší obci je velké množství firem a soukromých podnikatelů. Provozuje se převážně zemědělská výroba, kovovýroba, obchodní činnosti, doprava, dřevovýroba, stravování a další služby pro veřejnost.

O zábavu v obci se starají všechny spolky, včetně obecního úřadu. Mezi pravidelné akce patří pořádání prezentačních plesů a Šibřinek. S jarem se rozběhnou fotbalová utkání mužů, dorostu a žáků FC Kralice na Hané a pravidelné soutěže hasičů o pohár starosty, včetně soutěží v okresní lize.

Hanácký soubor písní a tanců Klas Kralice na Hané pravidelně zajišťuje kulturní vystoupení včetně hostů na Kralických klebetech a adventním posezení. Chrámový sbor se zúčastňuje v místním kostele velikonočních, hodových a vánočních vystoupení.

Tělocvičná jednota Sokol Kralice na Hané pravidelně nacvičuje na sokolský slet, ženy se zúčastní cvičení v Praze, ale také v dalších městech i na Slovensku.

Obec o zábavu se pravidelně stará ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti - pravidelné vítání občánků, beseda s důchodci, návštěvy občanů při životních jubileích. Také zajišťuje hodové slavnosti, kde se zúčastní mnoho občanů nejen z naší obce, ale také z blízkého okolí.