Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1
Stezka pro rodiny - Skalka
2 3 4
Kamenictví JK 4. 5. 2024
5
6 7 8
Pouť k Panně Marii Dubské
9
Výluka Olomouc - Nezamyslice 9. - 10. 5. 2024
10
Zápis do MŠ Kralice na Hané
Výluka Olomouc - Nezamyslice 9. - 10. 5. 2024
Nabídka práce - Městys Kralice na Hané - Údržba veřejných prostranství
Nabídka brigády - Městys Kralice na Hané - Údržba veřejného prostranství
Nabídka práce - G4S strážný
11 12
13
Rezervace sportovišť
14
Krátkodobá změna otevírací doby - Česká pošta Kralice
15
Krátkodobá změna otevírací doby - Česká pošta Kralice
16
Krátkodobá změna otevírací doby - Česká pošta Kralice
Prodej zeleniny a ovoce - 16. 5. 2024
17
Krátkodobá změna otevírací doby - Česká pošta Kralice
18
Kamenictví JK - 18. 5. 2024
ZD Kokory - prodej 18. 5. 2024
19
20
Odečty elektroměrů
21
Odečty elektroměrů
22
Výluka na trati Olomouc - Nezamyslice 22. 5. - 24. 5. 2024
Odečty elektroměrů
Odečty elektrické energie - Kraličky
23
Odečty elektrické energie - Kraličky
24 25
Živé pasti - Flora Olomouc
26
Skalka - zahájení sezóny, žehnání pramenům
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Městys > Nelegální skládka nebezpečného odpadu > Některá významná řízení

Některá významná řízení

 • Správní řízení České inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP)
  • 19.7.2019 Oznámení ČIŽP o zahájení správního řízení
  • ČIŽP zahájila dne 19.7.2019 se subjektem SPRESO s.r.o. (v té době EFG Kralice na Hané s.r.o.) řízení o uložení opatření k nápravě (dle ust. 42 odst. 1 vodního zákona)
  • 12.3.2021 vydává ČIŽP Rozhodnutí, kde ukládá původci (společnosti SPRESO s.r.o.) opatření k nápravě.
  • Opatření spočívá v odstranění uložených kalů do tří let od vydání Rozhodnutí.
  • Je také stanoven časový harmonogram prací:
   • Do 18.10.2022 – odstranit min. 20%
   • Do 18.10.2023 – odstranit min. 60%
   • Do 18.10.2024 – odstranit celou deponii
  • Stanovený časový harmonogram není naplňován
  • První termín je splněn s časovou prodlevou, a druhý není splněn vůbec
  • Z deponie kalů bylo prozatím prokazatelně odvezeno pouze 3 810,94 tun odpadu
  • Městys podal v listopadu 2023 na ČIŽP „Podnět k zajištění opatření k nápravě“
  • ČIŽP na základě podaného podnětu, za neplnění termínu nápravného opatření udělila společnosti SPRESO s.r.o. peněžitou sankci
  • ČIŽP ve svém sdělení ze dne 9.2.2024 sděluje, že využije veškerých legislativních nástrojů k vymožení nápravného opatření

 

 • Správní řízení Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen KUOK)
  • 26.7.2019 podán podnět k zahájení řízení z moci úřední ke KUOK (Odejmutí uděleného souhlasu k provozu zařízení - pro opakované porušení vydaného provozního řádu a několika zákonů)
  • 26.8.2019 KUOK zahájil správní řízení
  • 19.11.2019 vydáno rozhodnutí KUOK (zrušení povolení provozování kompostárny)
  • 4.12.2019 se SPRESO proti tomuto rozhodnutí KUOK odvolává
  • 17.2.2020 Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako odvolací/nadřízený orgán rozhodnutí KUOK ruší
  • 27.3.2020 podána žaloba městyse proti rozhodnutí MŽP ke Krajskému soudu v Ostravě
  • 26.7.2021 Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí MŽP a vrátil věc k dalšímu řízení
  • 15.3.2022 MŽP na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě vrátilo věc KUOK k novému projednání
  • KUOK ve věci doposud nerozhodl (A to i navzdory tomu, že rozhodnutí MŽP bylo vydáno před více než dvěma lety)
  • 16.4.2024 podává městys Podnět k uplatnění opatření proti nečinnosti dle § 80 správního řádu

 

 • Trestní řízení PČR oddělení hospodářské kriminality
  • 27.9.2019 podáno trestní oznámení PČR na společnost SPRESO s.r.o. a její jednatele pro možné spáchání trestných činů:
   • Neoprávněné nakládání s odpady
   • Obecné ohrožení
  • Věc stále prošetřuje PČR oddělení Hospodářské kriminality